Fynd från kyrkruinens utgrävning 

På uppdrag av länsarkivarien i Växjö gjorde Alvar Neander tillsammans med Martin Sandahl, Bernhard Petersson, Erik Fransson och Bertil Johansson en omfattande utgrävning 1964 av kyrkruinen i Älmeboda. Syftet var i första hand att försöka fastställa den tidigaste åldern på kyrkan och han kom fram till att de äldsta delarna bör vara från tidigt 1100-tal. Under arbetets gång tillvaratogs en mängd lösfynd som redovisas i Älmebodaboken 1965 varifrån nedanstående tabell är hämtad. Bestämningen av mynten gjordes av adjunkt Hilding Rosenkvist, Växjö.

Silver:
- Fragment av ett hängsmycke av silver, förgyllt på ena sidan.
Brons:
- 5 knappar och ett par konvexa småbucklor.
- En kedja med vridna länkar, 32 cm lång.
- Ett rektangulärt spänne eller beslag.
Järn:
- Ett sylliknande föremål.
- Ett kisthandtag.
- En järnring.
- En ljushållare.
- En sinnerskuta.
- Stort antal spikar i olika storlekar.
Glas:
- 36 skärvor av grönt fönsterglas, varav 4 med spår av röd dekor.
- 4 D:o hyalina.
- 3 Ögonglas varav ett grönt.
- Fragment av två flask- eller bägarbottnar.
Porslin:
- 4 Skärvor bl. a. med fotring. Vitt gods, insidan med blå blomdekor utsidan brunglaserad.
Krita:
- Två pipskaft av holländska rökpipor.
Träkol:
- Ställvis rikligt på 70-80 cm djup.
Svenska mynt:
- 6 st från Magnus Erikssons tid 1319-1364.
- 2 st från Albrekt av Mecklenburgs tid 1364-1389.
- 1 st gotländskt från 1420-1440.
- 1 st från Johan III:s tid 1568-1592.
- 7 st från 1600-talet
- 9 st från 1700-talet varav 4 st s.k. nödmynt från Karl XII:s tid
- 4 st från 1800-talet
Utländska mynt:
- 2 st danska mynt från Erik Menveds tid 1286-1319.
- 1 st norskt mynt från kung Hans tid 1481-1513.
- 6 st brakteater (tunna mynt med prägling på endast ena sidan), tyska från 1300-talet.
- 11 st brakteater, från Mecklenburg eller Sverige, 1400-talet.
- 2 st obestämda tyska brakteater.

Källa: Alvar Neander, Älmebodaboken 1965


Till överst på sidan

Till Index/Hemsida