Välkommen till Älmeboda

Glimtar ur en Smålandssockens historia


Vapensköld Älmebodas vapen komponerades någon gång på 1940-talet av Alvar Neander som var folkskollärare och hembygdsforskare. Vapnet illustrerar hur man bestämde platsen där socknens första kyrka skulle byggas. Enligt sägen sammanokade man två oxar som släpptes lösa och de kom sedan att hejdas stående på varsin sida om en alm. Där skulle kyrkan byggas och platsen fick namnet Älmeboda. Kronan på vapnet skulle kunna antyda någon kunglig eller adlig anknytning, men sådan historisk bakgrund saknas.

Här har jag sammanställt några sidor om Älmebodas historia. Det handlar mest om äldre tider men med några utvikningar mot senare år. Som källa har jag främst använt Älmeboda Hembygdsbok som är en rik källa att ösa ur. Och jag är därför stort tack skyldig alla de författare som bidragit med underlag.

Synpunkter på innehållet är alltid välkomna.

Sidmakare Wulfila Enkler
Sidan upprättad 2000-07-01
Senast uppdaterad 2007-05-29
Till Filles Personliga Hemsida

Till Minnesplatsen Wulfila.se