Invånartalen för Älmeboda Socken åren 1750-2000

Befolkningsdiagram


(Jämför hela Sveriges befolkningsutveckling 1750 - 2000)

Till Index Älmebodasida