[ Till Startsida/Index ]

FRÅN VÄXTRIKET

Växtinventering 1996     Några växtfoton


Växtinventering 1996
Detta är de växter som jag fann på vår naturtomt i Galtås vid en snabb inventering sommaren -96.
Gräs har jag inte försökt att ta med. Och jag har ju heller inte tagit med trädgårdsväxter. Men några av vildblommorna har vi sått eller planterat in.
backnejlika
backskärvfrö
backtimjan
bergsyra
blodrot
blåklocka
blåmunkar
blåsippa
brudborst
brunört
daggkåpa
darrgräs
dunört
fetknopp, gul
fetknopp, vit
fibbla
flenört
förgätmigej
förgätmigej, åker-
gatkamomill
groblad
gullris
gullviva
gulmåra
gåsört
gökblomster
gökärt
hallon
harklöver
humleblomster
hundkäx
höskallra
johannesört
jordreva
kattfot, röd
kattfot, vit
knytling
kråkvicker
kärleksört
kärringtand
liljekonvalj
lundviva
majveronika
mandelblomma
maskros
midsommarblomster
nejlikrot
nysört
prästkrage
renfana
revsmörblomma
ros
rödblära
rödklöver
rödkämpe
rödnarv
rölleka
sandtrav
slåttergubbe
smultron
smörblomma
smörboll
stenbär
stjärnblomma
stormåra
styvmorsviol
svartkämpe
teveronika
tibast
tjärblomster
tusensköna
ullört
vitklöver
vitsippa
vårfryle
vårlök
åkersenap
åkerspärgel
åkerviol
åkervädd
ängsvädd


ask
asp
björk
bok
ek
en
gran
hassel
hägg
lönn
oxel
rönn
sälg

Till överst på sidan
 

Här är några foton av för trakten mindre vanliga växter

Jungfru Marie nycklar(?), juli -02

Nattviol, juni -02

Myrlilja, juli -02

Knärot (en oansenlig orkide´), juli -02

Tallört, märkvärdeigt rosa färg, juli -02

Jämför med normalfärgade till höger

Gulkämpar, 22 aug -02

.
Till överst på sidan