[ Till Startsida/Index ]

Vårens ankomst till byn Galtås

[Våren 1998]   [Våren 1999]   [Våren 2000]  
[Våren 2001]   [Våren 2002]   [Våren 2003]  
[Våren 2004]

VÅREN 1998

21/2 Hackspetten trummar på torra grenar i ekarna 21/2 Snödropparna blommar 20/3 Islossning på Spånsjön 21/3 Bi, första flygning 22/3 Bofinken visar sig 27/3 Tranan flyger över oss 28/3 Citronfjärilen falddrar i solen 29/3 Blåsippan slår ut 29/3 Tibasten blommar 29/3 Vi tjärade båten 29/3 Stackmyrorna är i farten 29/3 Kanadagås på Spånsjön 29/3 Gräsand 29/3 Knipand 30/3 Backskärvfrö blommar 7/4 Korpen seglar över byn 9/4 Scillan blommar 10/4 Lundvivan slår ut 11/4 Påskliljan slår ut 11/4 Tussilagon (i Väcklinge) 13/4 Vi eldade ris 14/4 Sädesärlan har kommit 14/4 Staren flyger över oss 20/4 Bi, pollensamling (Scilla?) 20/4 Vårlöken blommar 22/4 Vitsippan slår ut 22/4 Stenmurklor, mer än 100 små 24/4 Humlan surrar 25/4 Sjösättning 28/4 Sandtrav blommar 29/4 Gullvivan har slagit ut 30/4 Sv.vit flugsnappare har kommit 1/5 Björklöven som musöron 1/5 Ladusvalorna sitter på ledningstrådarna 1/5 Påfågelsöga fladdrar över marken 2/5 Nässelsoppa serveras 2/5 Åskväder mullrar på avstånd 5/5 Maskrosen slår ut 5/5 Toppmurkla, en enda 9/5 Mandelblom slår ut 9/5 Gräsklippning, första för året 9/5 Boklöven slår ut 10/5 Hussvalan har kommit 12/5 Roddtur på sjön 28/5 Ringduvor på fälten
Till överst på sidan

VÅREN 1999

31/1	Två hackspettar trummar "växelsång"
20/2	Talgoxens filande (tvåtonigt)
28/2	Vildgäss sträcker
8/3	Snödroppen blommar
20/3	Tranor sträcker
20/3	Ormvråken seglar över byn
26/3	Blåsippa
26/3	Bi, första flygning
27/3	Bofink
28/3	Kanadagäss i öppet vatten
28/3	Knölsvanar, ett par brusar mot norr
31/3	Isen helt borta från sjön
1/4	Scilla
1/4	Lundviva
1/4	Tibast
1/4	Hassel, honblomma
1/4	Kattugglan hoar
1/4	Bina samlar pollen (hassel?)
2/4	Påsklilja
2/4	Knipand
2/4	Stackmyror myllrar på stacken
2/4	Humlan surrar
2/4	Vi tjärade båten
4/4	Backskärvfrö
5/4	Vitsippa 
8/4	Sädesärla har kommit
9/4	Styvmorsviol
9/4	Vi eldade ris
12/4	Gullviva
15/4	Vårlök
23/4	Stenmurklor, plockade 2.5 kg
23/4	Första åskvädret
24/4	Vårfryle
24/4	Korp, ett par över byn
24/4	Sjösatte båten
25/4	Tussilago
25/4	Citronfjäril
29/4	Första fästingen
30/4	Stare
30/4	Första roddturen på sjön
1/5	Sandtrav
1/5	Maskros
1/5	Vi lagade nässelsoppa
1/5	Första gräsklippningen
1/5	Ladusvala har kommit
2/5	Björkarna slår ut
6/5	Sv.vit flugsnappare
8/5	Boklöv utslagna
10/5	Mandelblom
16/5    Ringduvor på nysådda åkrar
16/5    Sångsvan på sjön (häckar?)
16/5    Göken gal i väster 
        Nu är våren slut och sommaren har börjat!
Till överst på sidan

VÅREN 2000

6/3	Koltrasten har återkommit
10/3	Snödropparna utslagna
11/3	Eldade ris
12/3	Hackspetten trummar
16/3	Bofinken framme vid fågelbordet
17/3	Talgoxen i vårsolen filar tvåstämmigt
19/3	Sjön isfri
19/3	Kanadagäss
19/3	Gräsand
30/3	Blåsippor utslagna
30/3	Scillan blommar
30/3	Tibast
31/3	En ensam storlom på sjön
31/3	Knipänder
31/3	Vi tjärade båten
31/3	Vi hör tranorna trumpeta vid sjön
31/3	Stackmyrorna myllrar på stacken
2/4	10 knölsvanar sträckte mot norr
6/4	Lundvivan blommar
7/4	Första vitsippan
7/4	Påskliljor
10/4	Staren har kommit
10/4	Rödhaken
11/4	Backsärvfrö
19/4	Sädesärlan har återvänt
20/4	Humlan surrar
20/4	Gullviva
20/4	Citronfjäril
21/4	Murklor, 100-tals!
21/4	En kopparorm solar sig i gräset
21/4	Fladdermöss i skymningen
22/4	Vårfryle blommar
22/4	Sandtrav
22/4	Svatrvit flugsnappare inspekterar en holk
22/4	Första fästingen
24/4	Sorgmantel
25/4	Första gräsklippningen
26/4	Vi satte potatis (Rocket)
29/4	Björkarna utslagna	
30/4	Sjösatte båten
30/4	Mandelblom
30/4	Bokarna slår ut
30/4	Ett värmeåskväder
6/5	Häggen blommar
7/5	Första roddturen på sjön
9/5	Syrenerna slår ut
9/5	Ladusvalan har kommit	
Till överst på sidan

VÅREN 2001

10/3	Ett 20-tal tranor flyger i regnet mot norr
14/3	Gröngölingen spelar för oss
16/3	Fyra "vildgäss" sträcker mot norr
17/3	En bofink vid fågelbordet
19/3	Hackspetten trummar borta vid den stora eken
25/3	Ett korp-par seglar över byn
29/3	Sjön isfri
29/3	Tibasten blommar
31/3	Sångsvanar på sjön
31/3	Kanadagässen har kommit
31/3	Ett knipand-par på sjön
4/4	Blåsippor utslagna
6/4	Scillan blommar
8/4	Sädesärlan är här
8/4	Backskärvfrö blommar
8/4	Eldade ris på tomten
9/4	Hasselns röda honblommor visar sig
14/4	Björktrastar
14/4	Många rödhakar
16/4	Ett blåmes-par inspekterar sin holk
16/4	Första påskliljan utslagen
21/4	Stackmyrorna myllrar på stacken
21/4	Lundvivan blommar
25/4	Vi tjärade ekan
25/4	Taltrasten sjunger
25/4	Vitsipporna blommar
26/4	Orrarna spelar på skogsmossen
26/4	Årets första humla
27/4	En första stenmurkla
29/4	Ormvråken kretsar över oss
29/4	En huggorm (helsvart) i fjolårsgräset vid sjön
30/4	En kopparorm solade sig
1/5	Första fjärilen, en citronfjäril
1/5	Svartvit flugsnappare har kommit
5/5	Två burriga ladusvalor på telefonledningen
6/5	Gullvivorna blommar
6/5	Maskros som blommar
7/5	Första fästingen
8/5	Björkarna slårut
10/5	Mandelblom blommar
10/5	Sandtrav
11/5	Boken slår ut
12/5	Sjösatte ekan
16/5	Häggen blommar
23/5	Syrenerna slår ut
24/5	Göken gal (dessvärre i söder)
25/5	Tornseglarna har kommit
 
	Därmed anses våren slut och sommaren börjar!
Till överst på sidan

VÅREN 2002

4/2	Sjön isfri
4/2	Binas första flygning (+11°C!)
4/2	Talgoxen "filade"	
4/2	Vi eldade ris
8/9	Snödroppar med öppnade blomklockor
11/3	Tranor i vacker plogformation mot norr
16/3	Ett knippar på sjön
22/3	Gräsänder
22/3	Kanadagäss
22/3	En bofink vid fågelbordet
22/3	Tibasten utslagen
22/3	Scillan blommar
22/3	Hasselns små röda honblommor utslagna
28/3	Blåsippor utslagna
29/3	Krokus
29/3	Lundviva
29/3	Backskärvfrö
29/3	Bina drar pollen (sälg?)
30/3	Björktrast
30/3	En citronfjäril fladdrar över ängen
31/3	Sädesärlan har kommit
31/3	Koltrasten sjunger i kvällningen
31/3	Påskliljor utslagna
1/4	Murklor, mer än 50 små (valnöt-/hasselnötstora)
1/4	Stackmyror myllrar på stacken
2/4	Vitsippor utslagna
5/4	Vårlök
5/4	Första humlan!
6/4	Vi tjärade ekan
7/4	Rödhake	
8/4	Hackspetten trummar i eken
12/4	Sandtrav
15/4	Gullviva
15/4	Vårfryle
28/4	Björkarna slår ut
28/4	Första maskrosen
6/5	Körsbärsträden blommar	
7/5	Häggen blommar
8/5	Svartvit flugsnappare
9/5	Bokarna slår ut
10/5	Göken ropade i öster	
12/5	Ladusvalan har kommit, äntligen!
Till överst på sidan

VÅREN 2003

20/1	Kattugglan hoar på kvällen
7/2	En flock bofinkar vid fågelbordet
28/2	Korpen seglar "sjungande" över byn
28/2	Ett försiktigt trummande i eken av hackspetten
10/3	Snödroppar utslagna
10/3	Bina ute på årets förste flygning
27/3	Backskärvfrö blommar
27/3	Några blåsippor utslagna
27/3	Talgoxar inspekterar en holk
27/3	En ormvråk kretsar i skyn
28/3	Hasselns honblommor visar sig
28/3	Bina samlar rikligt med hasselpollen
29/3	En rödhake visade sig vid husknuten
29/3	En liten flock tranor flög förbi
7/4	Påskliljorna slår ut
8/4	Blåsstjärnorna blommar
11/4	2 dm nysnö!
14/4	Krokusen blommar
14/4	Sädesärlan har kommit	
14/4	En påfågelsfjäril fladdrar omkring
14/4	Rödvingetrastar visar sig på gräsplanen
14/4	Bytte till sommardäck
18/4	Vitsippor utslagna
18/4	Lundvivan blommar
18/4	En citronfjäril visar sig
24/4	Tjärade ekan
25/4	Gullvivan blommar
26/4	Vårlöken blommar
28/4	Två små murklor
4/5	Björkarna börjar slå ut
5/5	Maskrosorna blommar
5/5	Svartvita flugsnappare har kommit
7/5	Körsbärsträdet blommar
9/5	Boken slår ut
12/5	Häggen blommar
12/5	Första gräsklippningen	
12/5	Åskan mullrar på avstånd
23/5	Syrenerna blommar
24/5	Tornseglarna har kommit
24/5	Morkullan sträcker i skymningen
30/5	Ladusvalan har äntligen kommit!
Nu är sommaren här, trots att att vi inte hört göken ropa!
Till överst på sidan

VÅREN 2004

26/2	Talgoxen filar lite tvekande
28/2	Hackspetten trummar borta i ekbacken
1/3	Kattugglan hoar på efternatten
14/3	Snödropparna utslagna
14/3	Bina ute på rensningsflygning
20/3	Flera koltrastar besöker oss
20/3	Flock med bofinkar
22/3	Isen går upp
1/4	Bina drar pollen (sälg, hassel)
1/4	Hasselns röda honblommor visar sig
1/4	Blåsipporna blommar
5/4	Backskärvfrö blommar
5/4	Blåstjärnan blommar
8/4	Första krokusen
8/4	Lundvivan
9/4	Påskliljor
11/4	Sädesärlan har kommit
12/4	Nässelfjäril
§3/4	Korpen seglar över byn
13/4	Vitsipporna slår ut
13/4	Årets första fästing
15/4	Första humlan brummar
15/4	Citronfjäril
15/4	Bytte till sommardäck
21/4	Gullvivorna slår ut
22/4	Vårfryle
24/4	Sandtrav
26/4	Plockade murklor
26/4	Maskros utslagen
29/4	Björkarna grönskar
1/5	Lönnen blommar
2/5	Svartvit flugsnappare har kommit
4/5	Körsbärsträdet blommar
4/5	Den stora boken grönskar
6/5	Manelblom slår ut
6/5	Häggen blommar
10/5	Ladusvalan har kommit
16/5	Syrenerna blommar
20/5	Göken ropar. I väster!
29/5	Tornseglarna äntligen här. Nu har sommaren börjat!

Till överst på sidan