[ Till Startsida/Index ]

Mineralfyndorter i Gislaved

Fyndplatserna utgöres av pegmatitbrott som brutits på kvarts och fältspat i huvudsak under 1950-talet.

Brottet i Norlida är dock mycket litet och kan knappast brutits reguljärt. Mängden tillgänglig pegmatit var troligen alltför liten och möjligen dessutom av för dålig kvalitet.

Brytningen av kvarts i Malsbo återupptogs på 1980-talet av Ultraren Kvarts AB, men ligger åter nere sedan mitten av 1990-talet. (Malsbo benämns ibland Nävshult och ligger strax utanför kommungränsen)

Lägesangivelserna avser km-koordinaterna i rikets nät. Topografiska kartan 6D Gislaved SV.

[Slätteryd]   [Norlida]   [Sprottebo]   [Ingelsbo]   [Malsbo]

Till överst på sidan

Slätteryd     Läge: 6361.92 - 1364.86
Kvarts Vanlig ofärgad kvarts, men även rökkvarts som ibland visar zonal eller bandad skiftning.
Fältspat Huvudsakligen brun mikroklin som ibland är pertitisk. I mindre mängd förekommer albit. ofta med tydlig markerad tvillingbildning. Dessutom förekommer sporadiskt en grågrön, ganska genomskinlig, lättspaltad mikroklin (ej amazonsten).
Biotit Upp till dm-stora flak
Almandin Brun, splittrig, upp till valnötstora klumpar
Magnetit Upp till 3-4 cm stora, splittriga aggregat
Flusspat cm-stora klumpar med färger svartviolett, violett, brunviolett

Euxenit Enstaka fynd av små svartglänsande ansamlingar

Till överst på sidan

Norlida     Läge: 6365.6 - 1366.5 TR>
Kvarts Vanligen ofärgad men även som rökkvarts. Förekommer också som urskiljningar med skriftgranitisk karaktär.
Fältspat Huvudsakligen som brun mikroklin, ibland med tydlig pertitisk utbildning
Biotit Upp till dm-stora packar.

Almandin Mörkt bruna aggregat upp till 5-6 cm stora, helt genomfyllda med sprickighet.

Apatit Gråvita eller blågrå splittriga massor upp till 5 cm stora. Även som fingertjocka, grågröna flammiga sexsidiga kristaller eller kristallfragment.
    

Euxenit Förekommer ganska rikligt. Upp till 5 cm stora svartglänsande kompakta klumpar

Oidentifierat
mineral
I anslutning till apatit förekommer ett gråbrunt radialstråligt mineral i 5 mm stora aggregat. Något genomlysbart och hårdhet ca 5.

Till överst på sidan

Sprottebo     Läge: 6364.65 - 1364.70
Kvarts Vanlig ofärgad kvarts
Fältspat Huvudsakligen brun mikroklin.
Apatit Ett enstaka fynd av dm-stor klump med gråvit/grön färg. Starkt sprickig.
Magnetit Förekommer rikligt som upp till hasselnötstora korn insprängda i mikroklinen.

Flusspat Förekommer sporadiskt. Gråvit eller violett.
Till överst på sidan

Ingelsbo     Läge: 6367.70 - 1363.10 och 6367.66 - 1362.90 x
Kvarts Vanlig ofärgad kvarts och dessutom rikligt med rökkvarts som ibland har en djupt svart/brunsvart färg.
Fältspat Huvudsakligen vit albit och brun mikroklin, delvis med tydlig pertitisk utbildning. Albiten uppvisar ofta tydlig lamillär tvillingbildning. Enstaka fynd av cm-stora välutbildade mikroklinkristaller.

Biotit Rikligt och storbladig, upp till flera dm.
Almandin Förekommer sparsamt, oftast som ansamlingar med små, mycket små, men välutbildade kristaller.

Uraninit Förekommer förekommer rikligt i det norra brottet. Upp till 3 cm stora kubiska kristaller som dock något avrundats genom vittring. Förekommer alltid i kontaktytan mellan biotit och fältspat.

Uranockra Klargult sekundärt mineralkomplex som kan ses i norra brottet under utskjutande bergytor. Har starkt gul fluorescens.

Euxenit Förekommer mest i södra brottet. Glänsande svartbruna ansamlingar, upp till cm-storlek.

Apatit Enstaka fynd i södra brottetav vit/gråblåa brottstycken ca 4 cm.

Till överst på sidan

Malsbo     Läge: 6365.60 - 1357.75
Kvarts Vanlig färglös kvarts
Fätspat Huvudsakligen brun mikroklin
Biotit Oftast finfjälliga aggregat
Magnetit Upp till hasselnötstora korn insprängda i fältspat eller ibland tillsammans med biotit.
Euxenit Svarta beckglänsande massor, oftast inte rena utan starkt uppblandad med biotit.

Till överst på sidan